Türk Eximbank, VeriBranch Omnichannel Platformu ile Digital Dönüşümü Sağladı

Türk ihracatçılarını desteklemek, sigorta ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1987 yılında yapılandırılan devlet kuruluşu Türk Eximbank, öncesinde manuel olarak sürdürdüğü sigorta ve Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) işlemlerini internet kanalına taşırken, aynı zamanda güçlü bir online ödeme altyapısı kurdu. Türk Eximbank, 2014 yılı ikinci yarısından itibaren bir yıl içerisinde sırasıyla hayata geçirdiği Sigorta İnternet Şubesi, Online Ödeme Altyapısı ve SÖİK İnternet Şubesi projelerinde VeriPark uzmanlığını ve VeriBranch bankacılık altyapısını tercih etti.

Türk ihracatçılarını kredi, garanti ve sigorta işlemleriyle, kar amacı gütmeden destekleyen devlet kuruluşu Türk Eximbank, öncesinde manuel olarak sürTürkdürdüğü bu işlemleri internet kanalına taşımaya karar verdi. Sigorta İnternet Şubesi, Online Ödeme Altyapısı ve SÖİK İnternet Şubesi projelerini VeriPark uzmanlığı ve VeriBranch altyapısı ile 2014 yılı ikinci yarısından itibaren bir yıl içinde peş peşe hayata geçiren Türk Eximbank, bu atılımıyla hem operasyonel verimliliğini hem de müşteri memnuniyetini artırdı.

TÜRK İHRACATÇISININ DESTEKÇİSİ: EXIMBANK

Dünya üzerindeki örnekleri incelenerek 1987 yılında yapılandırılan ve zaman içerisinde bankacılık mevzuatında meydana gelen ve tüm bankalar için bağlayıcı nitelik taşıyan düzenlemelerle geliştirilen Eximbank, ihracatın geliştirilmesi, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdî kredi, sigorta ve garanti programları ile destekliyor. 2012 yılında Genel Müdürlüğü İstanbul'a taşınan Türk Eximbank'ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına da imkan tanıyor. Türk Eximbank tarafından 2015 yılında ihracat sektörüne 20,2 milyar doları nakdi kredi ve 10,1 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere, toplam 30,3 milyar dolarlık destek sağlanmış bulunuyor. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık %21'ine tekabül ediyor. Diğer taraftan, 2016 sonu itibariyle ihracat sektörüne sağlanan toplam finansman desteğinin %7,4'lük bir artışla 32,5 milyar dolara yükseltilmesi, böylece, Türkiye ihracatının %21,7'sinin desteklenmesi hedefleniyor.

SİGORTA İŞLEMLERİ İÇİN İNTERNET ŞUBESİ

Eximbank, VeriPark'ın Veribranch internet bankacılığı çözümü ile "Poliçe Başvurusu", "Poliçe İzleme", "Alıcı Limit Başvurusu", "Alıcı Limit İzleme", "Sevkiyat Başvurusu ve İzlemesi", "Vadesi Geçmiş Alacak Başvurusu ve İzlemesi" ve "Bildirimler" başlıkları altında sigorta müşterilerine sunduğu ürünleri, 2014 Haziran ayında internet üzerinden canlı kullanıma açtı. Öncelikle seçilmiş ihracatçılar arasında bir test grubu tarafından kullanılmaya başlanan internet kanalı, geribildirimler doğrultusunda revize edilerek, iki-üç ay içerisinde kademeli bir şekilde bütün ihracatçılara açıldı.

ONLINE ÖDEME TALEPLERİNDE ARTIŞ

Sigorta internet şubesinin açılışının ardından müşterilerden online ödemeye yönelik talepler de gelmeye başladı. Böylece 2015 Ocak ayında online ödeme altyapısı hizmete girdi ve sigortalılar sigorta kapsamında ödemeleri gereken borçlarını, sistem üzerinden online olarak gerçekleştirmeye başladılar.

SÖİK İNTERNET ŞUBESİ KOBİLERİN HİZMETİNDE

Eximbank, Türkiye'deki kayıtlı 60 bin ihracatçı içerisinde yüzde 12'ye tekabül eden 5 bin ihracatçıdan oluşan bir müşteri portföyüne sahip. Özellikle Kobi'leri desteklemeye büyük önem veren Eximbank, sevkiyat öncesi ihracat kredileriyle bu kuruluşların yurtdışı pazarlarda büyümesine katkıda bulunuyor. Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Necati YENİARAS, SÖİK internet şubesiyle Türk ihracatçısına her zamankinden daha da yakın olduklarını ve katkılarını daha geniş bir kitleye ulaştırabildiklerini vurguluyor. Eximbank, sigorta sürecinin internete taşınması ve online ödeme sisteminin kurulmasının ardından, SÖİK (Sevk Öncesi İhracat Kredileri) internet şubesinin altyapısını da VeriPark Veribranch çözümü ve VeriPark ekibiyle birlikte oluşturdu. SÖİK Projesi kapsamında, "SÖİK Kredi Başvurusu", "Kredi İzlemesi", "Talep Geri Çekme", "Kullandırım İptali", "Taahhüt Kapatma," "Taahhüt Vade Uzatım Talebi", "Taahhüt Ceza Talebi", "Taahhüt İzleme" ve "Dekont Görüntüleme" başlıkları tamamlandı. Şu anda bankaların aracı olduğu bir uygulama olarak müşterilerin kullanımına alındı. Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Necati Yeniaras, bankaların aracı olmadığı kısımlar için de 2016 yılında çalışmalara başlayacaklarını söylüyor.

EXIMBANK INTERNET ŞUBESİ VERİPARK UZMANLIĞI İLE GELİŞTİRİLDİ

Eximbank Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı İsmail ÇİÇEK, tüm bu süreçlerde VeriPark'ın iş disiplini ve uzmanlığından çok etkilendiklerini, VeriPark ekibi ile çalışmakla doğru bir karar vermiş olduklarını projelerin her fazında somut olarak gördüklerini belirtiyor.

VERIBRANCH İLE OPERASYONEL VERİMLİLİK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE ARTIŞ

Sigorta tarafındaki müşteri sayılarının bugün 2 bini aştığını vurgulayan Eximbank Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı İsmail ÇİÇEK, 2014 yılı ikinci yarısında sigorta tarafında internet kanalını devreye aldıklarını ve gelişmeyle birlikte nasıl bir dönüşüm yaşadıklarını şu sözlerle aktarıyor: "İşlemlerimizi manuel olarak yürüttüğümüz dönemde müşteri sayımız bugün sahip olduğumuzun yarısı kadardı. Buna rağmen işlemleri yürütmekte sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle birtakım kontrollerde eksiklikler vardı. Süreçler çok fazla emek ve işgücü gerektirirken, insan hatasına açıktı. İnternet kanalını devreye alırken, süreçlerimizi de yeniden ele alma fırsatı bulduk ve kontrollerdeki açıkları ortadan kaldırarak, ciddi bir verimlilik kazandık. En önemlisi, hatalar ve yanlış bilgi girişleri ortadan kalktı. Müşteri tarafından da takip edilebilir bir akış oluşturuldu.""İnternet şubemiz, aynı zamanda müşteriye dönük yüzümüz ve müşterilerimizle iletişimimizi daha kaliteli hale getirdiği için çok önemli" diyen Eximbank Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı İsmail ÇİÇEK, önümüzdeki dönemde de internet tarafında verdikleri hizmetin kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlara devam edeceklerini şu sözlerle vurguluyor: "Uygulamamızın kalitesini artırmak, daha da geliştirmek için müşterilerimizden gelen geri dönüşleri dikkatle inceliyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız geliştirmelerle birlikte internet üzerinden sunduğumuz hizmetlerin ihracatçıya katkısı çok daha hissedilir olacak." İsmail Çiçek, internet şubesi ve online ödeme hayata geçtikten sonra, sigorta tarafındaki işlem sürelerinde yıllık ortalama üzerinden %40 azalma olduğunu tespit ettiklerini, bu iyileşmenin yılın son çeyreğinde ise %60'a ulaştığını belirtiyor. Çiçek, bu gelişmede hem internete geçişin hem de altyapı iyileştirme çalışmalarının büyük etkisi olduğuna dikkat çekiyor.

İÇ KULLANICILAR VERİMLİLİK ARTIŞINDAN MEMNUN

Eximbank Alıcı Riski İzleme Müdürü İsmail KARADAĞ, internet üzerinden verilen hizmetin faydalarına şu sözlerle değiniyor: "Müşterilerden gelen geri dönüşler bizim için çok önemli. Çünkü, onları dinlemek verdiğimiz hizmetin sürekli gelişmesi için de bize ışık tutuyor. Müşterilerimiz, internetten verilen hizmetleri çok olumlu karşıladılar. Manuel olarak yürütülen dönemlerde de taleplerini e-posta ile göndermek isteyen müşterilerimiz oluyordu. Ancak, taleplerin gerek e-posta gerekse normal posta ile ulaştırılmasında sıkıntılar oluşabiliyordu. Postada kaybolma riskleri vardı. Sürecin hangi aşamada olduğunu müşterinin de izlemesini sağlayacak sağlıklı bir yöntem yoktu. Girişler sırasında hatalar yapılabiliyor, bunun müşteri memnuniyetine olumsuz etkileri olabiliyordu. Bu gibi nedenlerle, başvuruların internet üzerinden yapılabilmesi ve süreç aşamalarının yine internet üzerinden izlenebilmesi müşterilerimiz tarafından çok olumlu karşılandı. Başlangıçta alışma sürecinde yaşanan zorlukları da bir yardım masası kurarak aşmaya çalıştık. Bu konuda Müşteri İlişkileri Birimi ekibi devreye girdi. Şirketlerde bu işlemi yapan kişileri telefonla yönlendirerek, ekranlarda nasıl ilerleyecekleri konusunda yardımcı oldular. Bugün geldiğimiz noktada hem iş verimliliğimiz arttı, hem de müşteri memnuniyetimiz."

Operasyon ve Raporlama Müdürü Nezihi ATEŞ, müşteri memnuniyetinde yaşanan gelişmede "internetten süreç takibi" olanağının etkili olduğunu şu sözlerle vurguluyor: "İnsanlar eski alışkanlıklarını kolayca bırakamıyorlar. Bunun farkındalığıyla öncelikle pilot uygulama yaptık ve yardım masası kurduk. Bir süre telefonlarımız hiç susmadı. Sonunda müşterilerimizin çok büyük çoğunluğu, kısa zamanda internet kanalına alışarak, başvurularını ve ödemelerini online olarak yapmaya başladılar. Müşteri memnuniyetine odaklanan rutin toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda, sistemi geliştirme konusunda çok değerli bilgiler elde ediyoruz. Şirketler, özellikle süreç takibi yapabiliyor olmaktan çok memnunlar. Onlardan işlemleri yapma yetkisi olacak ve süreci izleme yetkisi olacak kişilerin isimlerini alıyoruz. Bu kişilere kullanıcı adı ve şifreleri tanımlıyoruz. Başvuru, ödeme gibi işlemleri aktif kullanıcı yapıyor. Örneğin Finans Müdürü, İhracat Müdürü gibi çeşitli merciler de süreci izleme yetkisine sahip oluyor. Böylece, bir işlemin hangi noktada olduğu, başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığı, primin ödenip ödenmediği de kolaylıkla izlenebiliyor. İşlemler, Excel ortamlarında gerçekleştirilen yöntemlere göre çok daha kolay ve hatasız yürütülüyor. Müşterilerimiz ve kullanıcılarımız, bu sistemde çok rahat olduklarını sık sık belirtiyorlar."

Kredi Tahsis-3 Müdürü Şenol ÇELİK ise müşteri memnuniyetinin yanı sıra, SÖİK tarafındaki internet kullanımının kendi iç süreçlerine faydaları hakkında bilgi veriyor. Çelik, "İnternete geçişle birlikte aracı bankalar tarafından gerçekleştirilen SÖİK işlemlerinin yönetiminde çok ciddi emek ve zaman tasarrufu elde ettik, evrakların kaybolması gibi risklerin ortadan kalkmasını sağladık," diyor. Şenol ÇELİK, sözlerine şöyle devam ediyor: "Eskiden SÖİK süreçlerine atadığımız dört kişi bulunuyordu ve bu ekip oldukça yoğun çalışıyordu. Şimdi işlem sayısı eskiye göre artmış olmasına rağmen, bu birimde üç kişi yeterli oluyor ve dördüncü arkadaşımızı başka işlerde değerlendirebiliyoruz. Yeni kredi sistem projesini de devreye aldığımızda, verimlilik ve maliyetlerde tasarruf anlamında bu faydaların daha da artacağına inanıyorum. Elbette müşteri memnuniyetine getirdiği katkılar da çok önemli. Hem iç kullanıcı hem de müşteri bu durumdan memnun. Sık sık gerçekleştirdiğimiz banka ziyaretlerinde, internete geçiş konusundaki memnuniyetlerini aktarıyorlar ve sistemin gelişmesini sağlayacak geri beslemede bulunuyorlar."

CUSTOMER PROFILE
PROJECT IMAGES
  Share This

  Send to Friend

  Sending...

  Posted successful

  Your message could not be forwarded! Please try again later.

  Euro.Message madebycat