ING Bank Ödeme Merkezi ile Offline ve Online Verimlilik

Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ING Bank, ödeme merkezini VeriPark'ın geliştirdiği Payment Hub üzerinde kurgulayarak, hem offline hem de online tarafta; hızlı, verimli ve sağlıklı işleyen bir yapı oluşturdu. İnovasyon üzerine kurguladığı bankacılık stratejisi doğrultusunda, çok-kanallı bankacılık modelini güçlendiren ve daha iyi bir müşteri deneyimi odaklı bankacılık anlayışını benimseyen ING Bank, Payment Hub projesi ile kurum ödemelerinde yeni bir boyuta geçti. Proje ile bakım süreçleri ve maliyetlerinde iyileştirme sağlayan ING Bank; böylece insan kaynağını daha verimli kullanıyor ve elde ettiği maliyet tasarrufunu yeni nesil uygulamalar geliştirmeye yönlendiriyor.

Köklü Geçmiş, Global Deneyim, Yerel Hedefler

Dünyanın önde gelen uluslararası finans kuruluşlarından olan Hollanda kökenli ING Grubu; Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika, Asya ve Avustralya'da 40'tan fazla ülkedeki bireysel ve kurumsal müşterilerine hizmet sunuyor.

2007 yılından bu yana Türkiye'de varlık gösteren ING Bank, "Eski Köye Yeni Adet" getiren anlayışıyla inovasyona ve dijital dönüşüme dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Bankacılık modelini her zaman, her yerden kolay, zahmetsiz ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştiriyor.

Müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda inovatif ürün ve hizmetlerle geleceğin bankacılığını bugün sunmak için çalışan ING Bank; şubeler, stratejik iş ortakları, dijital kanallar ve mobil satış gücünün birbiriyle bağlantılı bir şekilde müşterilerine hizmet veriyor. Böylece müşterilerinin kendi tercih ettikleri bir kanalda bir işleme başlayıp başka bir kanalda süreci tamamlamasını mümkün kılıyor.

ING Bank, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin yanı sıra iç süreçlerinde de teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor ve süreçlerini dijital platformların desteği ile daha hızlı ve kolay bir hale getiriyor. Bu kapsamda, ING Bank, farklı bankacılık hizmet ekranlarını tek bir platform üzerinden sunan X-Next adlı bankacılık altyapısını, yenilikçi bir yol arkadaşı olarak gördüğü VeriPark'ın VeriBranch platformu üzerinde konumlandırdı. ING Bank, yeni nesil bankacılık vizyonuna kolayca uyum sağlayabilen platforma yeni uygulamalarını kolayca entegre edebiliyor.

Entegrasyon İhtiyaçlarına Çözüm Arayışları

ING Bank, farklı yazılım sistemleri arasındaki entegrasyonu ve dolayısıyla iş süreçlerinin otomatik hale getirilmesini sağlayabilmek amacıyla 2012 yılında Microsoft BizTalk Server adı verilen uygulama entegrasyon sunucusunu kullanmaya başladı. BizTalk projesinde uzmanlığına güvenilen VeriPark ekibiyle çalışan ING Bank, bu süreçte dosya alışverişleri, onayları, iş süreçlerinin otomatik olarak devreye girebilmesi, parasal işlevlerin kazandırılması için uygulamaların "batch" kısımlarındaki sorunların çözümüne odaklandı.

BizTalk projesi ile bağlantılı olarak ING Bank'ın en önemli hedefleri arasında; hızlı, güçlü ve yeni nesil bankacılık anlayışı doğrultusunda kolayca geliştirilebilen bir "Payment Hub", yani bir "Ödeme Merkezi" kurulması yer alıyordu.

Hedefe Ulaştıran Yol: Payment Hub

ING Bank'ın ödemeler tarafında çok fazla sayıda kurumla online entegrasyonu bulunuyor. Her kurumun farklı bağlantı metotları, farklı yöntemleri, farklı teknik altyapıları yer alıyor. Dolayısıyla, yeni bir kurumun bu yapıya eklenmesi gerektiğinde yeni kuruma göre altyapıda değişikliklere gidilmesine, online metotların elden geçirilmesine ihtiyaç duyulabiliyor. Bu da yazılım ekiplerinin gerek geliştirmeler gerekse test sürecinde efor sarf etmesine neden oluyor. ING Bank Uygulama Geliştirme, Dijital Kanallar, Nakit Yönetimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi Direktörü Ayşegül Arıcan Şeker, sözü edilen eforu şu sözlerle özetliyor: "Örnek verecek olursak; çok standart, basit yapıdaki bir online kurumu bile devreye almak, sırf yazılım tarafında bizim için minimum dört haftalık bir efor gerektiriyordu. Kurumun özelliklerine göre bu süre altı haftaya kadar çıkabiliyordu."

Şeker, tüm bankacılık sektöründe yaşanan bu soruna çözüm arayışlarının yıllar öncesinde başladığını, hedefin "online bir ödeme merkezi sistemi kurmak ve kolayca yeni online kurumları devreye almak" olduğunu ama başarılı bir sonuç alınamadığını vurguluyor. Ta ki VeriPark ile hayata geçirilen Payment Hub projesine kadar...

Deneyim ve Uzmanlıkla Gelen Başarı

"Bugün tüm bankacılık sektörü için örnek olabilecek, istediğimiz gibi başarılı bir Ödeme Merkezi projesini VeriPark ekibiyle birlikte hayata geçirmiş durumdayız" diyen Ayşegül Arıcan Şeker, elde edilen başarının ardındaki anahtar kelimelerin "Deneyim" ve "Uzmanlık" olduğunu belirtiyor. "Önceki BizTalk deneyimlerimizden, 'batch' tarafında yapılması gerekenleri, neler yaşayacağımızı, avantajlarımızın neler olacağını çok iyi biliyorduk ve bu işi başaracağımızdan emindik" diyen Şeker, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ancak, işin online tarafı çok sıkıntılı olduğu için bu iş yine de bir hayal olarak başladı. Doğru iş ortağı ile yürüdüğümüzü biliyorduk ve batch tarafını tamamladıktan sonra hedefimize/hayalimize doğru ilerlemeye başladık. VeriPark Proje Yöneticisi Hüseyin Ertürk'ün önderliğinde, VeriPark ile çok başarılı bir işbirliği gerçekleştirdik. Sahip olduğumuz büyük bilgi birikiminin çok faydasını gördük. 'Online kurumlar'da bağlantılar, iptaller, ödemeler, mutabakatlar, özet mutabakatlar, otomatik düzeltmeler gibi uzayıp giden pek çok ayrıntı ve konu bulunuyor. Kurumların senkron-asenkron çalışmaları, iptallerde ve talimatlarda nasıl davrandıkları gibi, nadir bulunan  bir uzmanlık gücümüz vardı. Diğer yandan bankacılık alanında uzmanlık ve deneyimi ile öne çıkan VeriPark'tan da çok büyük teknolojik destek aldık. Analizi yapılan yapıların beraber kurulması, işletilmesi, düzeltmelerin yapılması konularında VeriPark ekibinin uzmanlığı çok önemliydi."

4 Haftalık Efor 2 Saate Düşürüldü

Ağustos 2015 itibariyle 50'ye yakın kurumu Payment Hub sisteminde devreye alan ING Bank, her geçen gün bu sayıyı artırıyor. ING Bank'ın hedefi, fatura tarafı öncelikli olmak üzere tüm kurumları Payment Hub üzerinden çalıştırıyor olmak. Çünkü ING Bank için süreler çok kritik. Yeni bir kurum geldiğinde, yazılım tarafında bir kişinin dört ile altı hafta arasında çalışma gerçekleştirmesi ING Bank için çok yüksek bir süre. Üstelik bu sürenin ekstra test süreçlerini kapsamadığı düşünülürse durum daha da ciddi bir boyut alıyor.

ING Bank bugün geldiği noktada yazılım tarafında harcadığı süreyi iki saate indirmiş durumda. Bağlantıların çalışır hale gelmesi ve testlerle birlikte yeni bir kurumun sisteme dahil edilerek çalışır hale gelmesi içinse artık üç-dört günlük bir süre yeterli oluyor. Özetle minimun dört hafta maksimum altı hafta gerektiren bir iş, minimum iki saat maksimum dört güne indirilmiş bulunuyor.

Operasyonel Yüklerde Azalma

Operasyonel yüklerdeki değişime bakıldığında, ING Bank'ta özellikle mutabakatlar konusu öne çıkıyor. ING Bank Uygulama Geliştirme, Dijital Kanallar, Nakit Yönetimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi Direktörü Ayşegül Arıcan Şeker, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: "Eski yapıda mutabakatların tutturulması, kurumla bir mutabakatsızlık olduğunda farkların kaynağının bulunması, operasyon ekibindeki arkadaşlarımızın üzerinde ciddi bir yüktü. Şimdi VeriPark ile birlikte kurduğumuz yapıda, mutabakatlar için otomatik aksiyonlarımız mevcut. Farklı çalışma metodolojilerine göre, bir kurumla mutabakatsızlık durumlarında nasıl aksiyon alabileceğimizi ortaya çıkarmış ve ona göre de bir sistem hazırlamıştık. Şu anda operasyon ekibimiz sabah gelip mutabakatlara baktığında, çoğunlukla sistemin kendi kendine mutbakatsızlıkları giderip mutabakatları oluşturduğunu görüyor. Yalnızca, bazı özel durumlarda sistemin gideremediği bazı mutabakatsızlıklar olabiliyor: Kurumun bağlantısı kopabiliyor, sistem bir tahsilatı gönderememiş olabiliyor. Artık operasyon ekibi, ertesi sabah bu durumu görüp hemen müdahale edebiliyor ve gerekli aksiyonu önyüzden alarak, mutabakatı kolayca sağlayabiliyor. Dolayısıyla operasyonel yükümüz de hafifledi."

Ayşegül Arıcan Şeker memnuniyetin ardındaki yapı hakkında şu bilgileri veriyor: "VeriPark'ın Payment Hub çözümüyle hayata geçirdiğimiz otomatik yapıda, mutabakat probleminin ne olduğunu anlayıp kendi başına akıllı çözümler üreten büyük bir kutu kuruldu. Bu yapı sorunu gerçekten anlıyor. Banka tarafında mı yoksa kurum tarafında mı kayıt oluşmamışsa onu algılıyor ve kurumun yapısına göre parametrik olarak ekrandan yapılan tanımlarla nasıl aksiyon alması gerektiğini belirliyor. Bununla birlikte, kurumların belli bir mutabakat çözme süreleri olduğunu da unutmamak gerek. Kimi kurumlar mutabakat hızla sağlanamadığında sistemle çalışmayı durdurma isteğinde bulunabiliyor.  Bu nedenle arada böyle akıllı bir kutunun olması bizim için çok önemliydi ve bunu başarmış olmaktan mutluyuz."

Sonuç: Eskiden günlük sekiz saatin üç saatini operasyonel işlere ayıran ING yazılım ekibi, şu anda eski yapıda çıkan problemler dışında, operasyonel bir maliyete katlanmak zorunda kalmıyor. En fazla günde on dakikalık bir maliyet oluşuyor.

Ayşegül Arıcan Şeker, ING Bank tarafındaki konuyla ilgili bakım maliyetinin yüzde 80, aldıkları kurumlar tarafındaki bakım maliyetlerinin ise yüzde 80-90 azaldığını belirtiyor. Kurum dahil etme hızları da bu doğrultuda artmış. Eskiden bir kurumu sisteme dahil etmek için üç haftaya gerek duyulurken, şimdi üç haftada dört kurum devreye alınabiliyor. ING ekibi, ayrıca bu süre içinde geleceğin bankacılık uygulamalarını geliştirmelerini sağlayacak diğer projelere yoğunlaşabilecekleri zamana da sahip oluyor.

Payment Hub Offline ile Gelen Verimlilik

ING Bank Uygulama Geliştirme, Dijital Kanallar, Nakit Yönetimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi Direktörü Ayşegül Arıcan Şeker, Payment Hub ile online kurumlarda elde ettikleri başarının, offline taraftaki büyük kazanımlarını unutturmaması gerektiğini de hatırlatıyor. Asıl büyük tasarrufu offline tarafta elde ettiklerini vurgulayan Şeker, sözlerine şöyle devam ediyor: "Offline tarafta çok sayıda ürünümüz var. Fatura ödemeleri, maaş ödemeleri, toplu ödemeleri, vergi ödemeleri gibi... Örneğin toplu ödemeyi ele alacak olursak, eski yapıda bir dosyanın işlenmesi için operasyon ekibinin uygulaması gereken 14-15 tane adım vardı ve bunlar manuel işlemlerdi. Klasörden dosyayı almak, başka bir yere kopyalamak, fakstan kağıdı almak, dosyanın bilgisi ile karşılaştırmak, tutarları gözle kontrol etmek, firmanın imza sirkülerini açmak, fakstaki imzaları kontrol etmek, prosese basmak, proses sonuçlarını almak, tahsilat dosyasını oluşturmak, aldığı dosyayı tekrar firmaya iletmek ve dahası... Operasyon ekibi, tek bir dosya için, toplam 14-15 maddeyi, manuel olarak yürütüyordu. Yeni yapıda ise kurum operasyon onaysız çalışmayı seçtiyse, doğrudan bütün dosya geliyor, geldiğine dair kuruma bir bilgilendirme gidiyor, prosese giriyor, proses sonucu tahsilata gidiyor, proses olmadıysa tekrar tekrar proses olana kadar döngü çalışıyor, imza sirküsü kontrolü otomatik yapılıyor ve tüm işlemler Payment Hub üzerinden yürüyor. Operasyon ekibinin tüm bu süreçte tek görevi sistemi izlemek, dosyaları görmek, gerekiyorsa firmanın tanımına uygun olarak kendi onaylarını yapmak. Eski yapıda fatura kurumlarında da yine operasyon dosyalarının tek tek alınması gerekiyordu. Şimdi belirlediğimiz FTP adresinden ya da gönderilen e-posta adresinden (fatura firmalarında dosyalar büyük olduğu için daha çok FTP üzerinden alınıyor), otomatik olarak dosyalar alınıp, işlenip, fatura tarihinde bizim kendi sistemimiz üzerinden otomatik prosesler gerçekleştiriliyor. Ayrıca sektörde ilk kez dosya ile vergi ödemelerini de biz gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özetle, bu işin offline tarafı da gerçekten çok değerli."

Yeni Nesil Bankacılıkta Yeni Nesil  Yol Arkadaşı:

ING Bank ve VeriPark, Payment Hub projesindeki yol arkadaşlıklarında 9 ayı geride bıraktı. Konuyla ilgili Ayşegül Arıcan Şeker, "VeriPark ile geldiğimiz noktada, elimizde gerçek bir 'Payment' ürünü bulunuyor" diyor. VeriPark'ın ürününün gelişmesini yakından takip ettiklerini ve gelişimine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Şeker, bugün bu ürünü kendilerine danışan her bankaya tavsiye ettiklerini de sözlerine ekliyor.

ING Bank ve VeriPark ekiplerinin yan yana çalışması ve uzmanlıklarını sağlıklı bir şekilde bir araya getirmiş olmaları, projenin başarısında en büyük payı alıyor.

CUSTOMER PROFILE
PROJECT IMAGES
  Share This

  Send to Friend

  Sending...

  Posted successful

  Your message could not be forwarded! Please try again later.

  Euro.Message madebycat